Dossier de premsa

Informació pels mitjans de comunicació sobre els actes del Congrés
Cartell de 2018, Barcelona

Contacte Premsa

MONKEYS GROUP                                                                                                 

Luis Tusell - ltusell@monkeysgroup.com          
Tlf. 932 80 94 48          
     

FEDERACIÓ CATALANA PUERI CANTORES    
 

Clara Martínez - clara.martinez.clavell@gmail.com
Tlf. 697.247.500
                                                                                                                            

Image