Horari per les Corals

In Dulci Jubilo

BARCELONA106


Dijous 12 Juliol 2018


Missa de les Nacions

9 h

12:30 h

Dinar al Restaurant
Divendres 13 Juliol 2018


9 h

Arribada dels cors
INEFC BARCELONA
per assaig general

Dinar INEF Barcelona

13,15 h

13,45 h

Sortida amb BUS a Montserrat

Abadia de Montserrat

Pregaria Pau

18:30 h

20,15 h

Sopar a Montserrat

Tornada BUS

21,15 h