Horari per les Corals

Salzburger Domkapellknaben und –mädchen

BARCELONA113


Dijous 12 Juliol 2018


Missa de les Nacions

9 h

15 h

Sortida
Divendres 13 Juliol 2018


9 h

Arribada dels cors
INEFC BARCELONA
per assaig general

Dinar INEF Barcelona

14,00 h

Abadia de Montserrat

Pregaria Pau

18:30 h