Notícies

Recomanacions pel Cant Coral davant la COVID-19

Després d'uns mesos sense poder assajar junts a causa de la COVID-19, i amb el relaxament de mesures de la desescalada, les nostres corals es deleixen per tornar a recuperar els assajos.

Malgrat que des de les administracions encara no hi ha cap regulació específica aprovada pel retorn de l'activitat coral, us fem arribar una guia visual i resumida de les recomanacions per una pràctica coral saludable.

El document en què es basa aquesta guia ha estat elaborat per totes les federacions corals de Catalunya i la confederació del Moviment Coral Català i ha estat redactat pel Dr. Lluis Gómez i Roldán (metge especialista en Medicina del Treball, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, Vice-President de la FCEC i President de l’Orfeó de Sants), amb la col·laboració de la Dra. Montserrat Bonet i Agustí (metgessa especialista en Foniatria i Otorrinolaringologia, professora de la UBI i de l’ESMUC. Directora de Cor), la Dra. Cori Casanova i Barberà (metgessa especialista en Foniatria i Otorrinolaringologia, professora de l’ESMUC i de la Universitat Rovira i Virgili-Blanquerna), la Dra. Pilar Verdaguer i Cardalda (metgessa diplomada en Geriatria. Cantaire i Directora de Cor) i el Dr. Lluc Bosque i Conde (metge especialista en Medicina del Treball i Emergències, grup EVES educación de la veu de la UAB. Cantaire).

Si voleu consultar el document tècninc complet podeu fer-ho en aquest enllaç: Pla de Prevenció de Riscos de la Covid-19 per a l'activitat de Cant Coral

 

Mesures essencials pel retorn a l'activitat coral amb seguretat

Els 5 pilars essencials per evitar la propagació de la COVID 19 i que cal tenir molt presents en els assajos corals són els següents:

  1. Les persones malaltes o amb símptomes no han de participar als assajos
  2. Una bona higiene (rentat de mans) i l'ús de mascaretes
  3. Evitar el contacte físic entre persones i mantenir una distància de seguretat
  4. No compartir partitures, instruments ni equips
  5. Assajar en un espai adequat, amb una superfície proporcional al nombre d'assistents a l'assaig.

 

 

 

Guia visual d'higiene i prevenció per la pràctica coral saludable davant la COVID-19 

Abans de cada assaig cal preparar el local d'assaig, desinfectant totes les superfícies de la sala, ventilant els espais i tenint a punt gel hidroalcòholic, termòmetre i una catifa desifnectant a l'entrada. Cal nomenar també una persona responsable del control sanitari del grup i marcar prèviament l'espai que ha d'ocupar cada cantaire (1'5m entre cantaires i 2m entre files).

Cal assistir a l'assaig amb mascareta i dur-la posada durant l'assaig. A l'entrada s'ha de controlar la temperatura de cada cantaire i anotar quins cantaires han assistit a l'assaig. Cal desinfectar-se les mans a l'entrada i a la sortida. L'assaig s'hauria de fer dret, cadascú en el lloc marcat respectant la distància i preferentment drets. Les sessions d'assaig han de tenir una durada màxima de 30 minuts amb 15 minuts de descans entre sessions per ventilar l'espai. S'ha d'evitar el contacte físic, l'ús de lavabos i zones de descans, i no es poden compartir partitures, material ni instruments.

Cada cantaire ha d'assistir-hi de forma voluntària i sota la seva responsabilitat i no estarà permès assistir-hi si el cantaire presenta qualsevol símptoma compatible amb el COVID-19 o si ha estat en contacte en els últims 14 dies amb una persona positiva per Coronavirus.

 

 Podeu descarregar-vos una guia més completa en aquest enllaç: "Guia d'Higiene i Prevenció - Recomanacions per a una pràctica coral saludable davant la COVID19"