Notícies

Cal seguir portant la mascareta durant els assajos corals?

Moltes corals es pregunten si amb la nova resolució (SLT/1131/2022) publicada al DOGC el 21/4/2022, continua sent necessari l'ús de les mascaretes durant els assajos i els concerts corals.

Des del passat dimecres, la mascareta ha deixat de ser obligatòria en espais interiors, independentment de l'activitat que s'hi desenvolupi (exceptuant als centres, serveis i establiments sanitaris, als centres sociosanitaris, residències i als mitjans de transport). 

Tot i que ja no és necessari fer ús de la mascareta en els assajos i concerts corals, segons el Moviment Coral Català és recomanable mantenir certes mesures de prevenció davant la Covid-19:

-Assegurar una bona ventilació dels espais d’assaig, ja que concentren un gran nombre de persones en proporció a la seva superfície. 

- Pot ser aconsellable continuar utilitzant la mascareta si aquesta ventilació no es pot garantir, o si hi ha una aglomeració de persones important. 

- Es recomana que cada entitat avaluï la seva situació i particularitats per adaptar les mesures de prevenció a les seves necessitats, especialment si entre els seus cantaires hi ha persones vulnerables.